Өгөгдөл

Ургамлын хуурайшил болон давсжилт тэсвэрлэх чадвар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч ШУА, Газазүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Ойн нөөц, ой хамгааллын салбар ЭШД ажилтан Ц.Энхчимэг
Сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 26, 02:20 (UTC)
Үүссэн 2020 8-р сар 24, 09:53 (UTC)