Өгөгдлийн бүрдэл

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: .pdf Шошго: газрын доройтол NDVI

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).