Өгөгдлийн бүрдэл

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: цөлжилт Al газрын доройтол RUE NPP NDVI

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).