Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Да-Хүрээ хөрсний хүнд металлын бохирдол

Үр дүнг шүүх