Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: органик бохирдол хөрсний хүнд металлын бохирдол

Үр дүнг шүүх