Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хөрсний нянгийн бохирдол хөрсний хүнд металлын бохирдол

Үр дүнг шүүх