Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хөрсний чийгийн хэлбэлзэл хөрсний чийг

Үр дүнг шүүх