Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хөрсний шинж чанар хөрсний чийг

Үр дүнг шүүх