Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: эвдрэл хөрсний чийг

Үр дүнг шүүх