Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Mongolia Ground-penetrating radar

Үр дүнг шүүх