Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Mongolia Honhor basin

Үр дүнг шүүх