Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Өгүүлэл Шошго: Нарсны үрийн чанар

Үр дүнг шүүх