Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Ойн нөөц

Үр дүнг шүүх