Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Ойн үр

Үр дүнг шүүх