Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: ой хамгаалал

Үр дүнг шүүх