Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хамаарал

Үр дүнг шүүх