Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: цаг уур Ойжуулалт

Үр дүнг шүүх