Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: цаг уур

Үр дүнг шүүх