Салбар

3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: үрийн мужлал

Үр дүнг шүүх