Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: өндөр

Үр дүнг шүүх