Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх