Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх