Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth survival

Үр дүнг шүүх