Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: survival

Үр дүнг шүүх