Салбар

4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: saxaul

Үр дүнг шүүх