Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Өгүүлэл Шошго: ой хамгаалал

Үр дүнг шүүх