Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Ойн арчилгаа

Үр дүнг шүүх