Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Ойн өсөлт

Үр дүнг шүүх