Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: уур ам

Үр дүнг шүүх