Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: цаг уур диаметр

Үр дүнг шүүх