Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: increment survival

Үр дүнг шүүх