Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: mongolia pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх