Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй) Шошго: climate survival pinus sylvestris L Салбарууд: Forest Resources and Forest Protection

Үр дүнг шүүх