Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Altai larch

Үр дүнг шүүх