Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Mongolia larch

Үр дүнг шүүх