Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: climate scots pine survival pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх