Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: fir larch

Үр дүнг шүүх