Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth increment mongolia pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх