Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth survival scots pine climate pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх