Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth rate larch

Үр дүнг шүүх