Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: increment mongolia climate survival pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх