Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: scots pine survival climate

Үр дүнг шүүх