Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: шавьж

Үр дүнг шүүх