Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: climate pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх