Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: climate scots pine pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх