Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: survival climate growth

Үр дүнг шүүх