Өгөгдөл

Зонхилох мод сөөгний үр түүх, тарилтанд бэлтгэх, тарих хугацаа

Зонхилох мод сөөгний үр түүх, тарилтанд бэлтгэх, тарих хугацаа

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Б.Удвал, Д.Цэндсүрэн
Арчлагч Bayartulga A.
Сүүлийн шинэчлэл 2020 4-р сар 17, 00:34 (UTC)
Үүссэн 2020 4-р сар 17, 00:32 (UTC)