Өгөгдөл

Agricultural land use influence on some soil physical characteristics

Est-2021 олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн өгүүллийн хураангуй

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Delgertsetseg R.
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 3, 02:03 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 3, 02:03 (UTC)