Өгөгдөл

Бэлчээрийн ашиглалтын нөлөөгөөр хөрсний шинж чанарт гарч буй өөрчлөлт

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Р. Дэлгэрцэцэг
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 4, 08:48 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 1, 09:36 (UTC)