Өгөгдөл

Булгийн усыг хуримтлуулан тариаланд ашиглах технологи

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2020 1-р сар 23, 08:14 (UTC)
Үүссэн 2020 1-р сар 23, 08:13 (UTC)